Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Tvister som rör tjänster som Wallin Advokatbyrå AB tillhandahållit konsument kan prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Om en klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte redan handläggs eller redan är avgjord av domstol.

 

Postadress:
Svartbäcksgatan 1B         753 20 Uppsala

 

Wallin Advokatbyrå, Uppsala
Svartbäcksgatan 1B
Tel: 018-66 88 90
info@wallinadvokat.se

 

Wallin Advokatbyrå, Gävle
Södra Strandgatan 16
Tel: 026-18 88 90
info@wallinadvokat.se

Wallin Advokatbyrå, Norrtälje
Stockholmsvägen 30
Tel: 018- 66 88 90
info@wallinadvokat.se

Följ oss på: