På Wallin Advokatbyrå kan Du få hjälp med bland annat familjerätt, migrationsrätt, arbetsrätt, tvister och brottmål. Vår personal är kunnig och personlig och vi gör vårt yttersta för att bemöta just Dina problem på bästa sätt. Vid behov samarbetar vi också med revisor och andra advokatbyråer för att kunna erbjuda Dig en heltäckande service.

För mer information, kontakta någon av de advokater eller jurister som är listade under varje verksamhet

Affärsjuridik

Vi kan bistå små och stora företag med juridisk rådgivning inom de flesta verksamhetsområden. Kontakta oss om ni behöver hjälp med löpande affärsjuridisk rådgivning, upprättande och granskning av avtal, företagsöverlåtelser m.m. Vid behov samarbetar vi med revisorer och andra advokatbyråer med specialistkompetens för att erbjuda en heltäckande service.

Anders Wallin
Advokat och partner
anders@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Jonas Jaegerfalk
Advokat
jonas@wallinadvokat.se

Arbetsrätt

Vi biträder företag, arbetstagare och organisationer i frågor kring rekrytering, problem under anställningens gång samt frågor kring uppsägning och avsked från anställning.

Anders Wallin
Advokat och partner
anders@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Ekonomisk familjerätt

Vi kan hjälpa er att upprätta bouppteckningar, testamenten, arvsskiften m.m. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och kan bistå med råd och biträde i situationer där det har uppkommit tvist gällande testamenten, arv eller liknande.

Anders Wallin
Advokat och partner
anders@wallinadvokat.se

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Jonas Jaegerfalk
Advokat
jonas@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Brottmål

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst. Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i brottmål.

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan man begära att en viss jurist förordnas som målsägandebiträde. Har man inga specifika önskemål utser rätten målsägandebiträde efter egen bedömning. Samtliga våra advokater och biträdande jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

När en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn kan tingsrätten förordna om att barnet ska få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i domstolen. Samtliga våra advokater och biträdande jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

Vi åtar oss även brottmålsrelaterade uppdrag som privat försvarare m.m.

Anders Wallin
Advokat och partner
anders@wallinadvokat.se

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Jonas Jaegerfalk
Advokat
jonas@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Maria Stål Lindgren
Advokat och partner
maria@wallinadvokat.se

Familjerätt

Vi har stor erfarenhet av familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, äktenskapsskillnad och bodelning m.m.  Kontakta oss om Du vill ha rådgivning eller behöver biträde i någon av dessa frågor.  Vi kan bistå med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal och liknande och vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Jonas Jaegerfalk
Advokat
jonas@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Maria Stål Lindgren
Advokat och partner
maria@wallinadvokat.se

Fastighetsrätt

Vi kan bistå med rådgivning och biträde i fastighetsrättsliga frågor, t.ex. gällande fastighetsförvärv, tvister gällande fel i fastighet, entreprenad, hyresrätt m.m.

Anders Wallin
Advokat och partner
anders@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som kan ta hand om dina angelägenheter för den händelse du i framtiden inte längre kan ombesörja detta själv på grund av att du blir sjuk, drabbas av en psykisk störning eller liknande. Fullmakten kan gälla för såväl personliga som ekonomiska angelägenheter. Det kan exempelvis röra sig om att betala räkningar, förvalta pengar eller andra tillgångar eller ingå olika typer av avtal. Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig och det finns en hel del att tänka på inför upprättandet av denna typ av fullmakt. Vi på Wallin Advokatbyrå hjälper gärna till med att utforma en framtidsfullmakt som överensstämmer med dina önskemål.

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Jonas Jaegerfalk
Advokat
jonas@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Vi kan även bistå såväl privatpersoner som arbetsgivare med rådgivning och biträde i ärenden gällande arbets- och uppehållstillstånd.

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Maria Stål Lindgren
Advokat och partner
maria@wallinadvokat.se

Socialrätt

 

Hanna Söderberg
Advokat och partner
hanna@wallinadvokat.se

Carl Forslund
Advokat och partner
carl@wallinadvokat.se

Rebecca Sundström
Advokat
rebecca@wallinadvokat.se

Maria Stål Lindgren
Advokat och partner
maria@wallinadvokat.se

Rättskydd och rättshjälp

Vi hjälper Dig i förekommande fall med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp samt kan informera Dig om vilka villkor som gäller.

 

 

Wallin Advokatbyrå, Uppsala
Tel: 018-66 88 90
info@wallinadvokat.se

 

Wallin Advokatbyrå, Gävle
Tel: 026-18 88 90
info@wallinadvokat.se

Wallin Advokatbyrå, Sollentuna
Tel: 08-35 52 20
info@wallinadvokat.se

Wallin Advokatbyrå, Västerås
Tel: 021-660 88
info@wallinadvokat.se

Följ oss på: