Anders Wallin

Anders Wallin

Advokat och partner

Läs mer

Anders Wallin
Advokat och delägare

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1993
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998

Wallin Advokatbyrå 2014 –
Advokatbolaget Norman Fagersand 2009-2014 (delägare)
Ahlford Advokatbyrå 2002-2009 (delägare)
Advokatfirman Wijk & Nordström 1996-2001 (delägare 1998-2001)
Advokatfirman Annika Wallin 1993-1995

Inriktning
Arbetsrätt. Affärsjuridik. Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde). Ekonomisk familjerätt. Tvister

Hanna Söderberg

Hanna Söderberg

Advokat och partner

Läs mer

Hanna Söderberg
Advokat och delägare

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2007
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014

Wallin Advokatbyrå 2014 –
Advokatbolaget Norman Fagersand 2011 – 2014
Notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2009 – 2011
Advokatbolaget Norman Söderberg & Co 2008-2009

Inriktning
Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Carl Forslund

Carl Forslund

advokat och partner

Läs mer

Carl Forslund
Advokat

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2016                                                           Ledamot av Sveriges
Advokatsamfund sedan 2021

Wallin Advokatbyrå 2017 –
Jurist, Nordea 2016 – 2017

Inriktning
Arbetsrätt. Affärsjuridik. Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Fastighetsrätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV). Tvister.

Rebecca Sundström

Rebecca Sundström

ADVOKAT

Läs mer

Rebecca Sundström
Advokat

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Stockholms Universitet 2020

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2023

Wallin Advokatbyrå 2020 –
Förvaltningsrätten i Uppsala 2020

Inriktning Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Jonas Jaegerfalk

Jonas Jaegerfalk

Advokat

Läs mer

Jonas Jaegerfalk
Advokat

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Stockholms Universitet 1996
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2003

Wallin Advokatbyrå 2019 –
Advokataktiebolaget Gärdlund 1996-2019

Inriktning
Affärsjuridik. Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Cherin Awad

Cherin Awad

Advokat (tjänstledig)

Läs mer

Cherin Awad
Advokat

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2008
Ledamot av Sveriges
Advokatsamfund sedan 2019

Wallin Advokatbyrå 2018 –
Seger Advokatbyrå 2017 – 2018
Zeijersborger & Co Advokatbyrå 2013
Advokatfirman Salmi & Partners 2009 – 2012

Inriktning
Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Sofia Ekberg

Sofia Ekberg

Jur. kand.

Läs mer

Sofia Ekberg
Jur. kand.

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Stockholms Universitet 2010

Wallin Advokatbyrå 2023 –
Jurist vid Polismyndigheten 2019-2023

Beredningsjurist vid Västmanlands tingsrätt 2014-2019

Notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt 2011-2013

Advokatfirman Althin 2010

Sommarnotarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt 2008

Inriktning Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Maria Stål Lindgren

Maria Stål Lindgren

Advokat och partner

Läs mer

Maria Stål Lindgren
Advokat och delägare

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Lunds Universitet 2008                                                   Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2016

Wallin Advokatbyrå 2022 –
Advokat Maria Stål Lindgren AB
2016 – 2022
Egen juristbyrå 2009-2016
Sommarnotarietjänstgöring vid dåvarande Länsrätten i Malmö, nu Förvaltningsrätten i Malmö 2008
Handläggare vid Migrationsverket 2007 – 2008

Inriktning Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Josefin Jarstad

Josefin Jarstad

Jur. kand.

Läs mer

Josefin Jarstad
Jur. kand.

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2023

Wallin Advokatbyrå 2023 –

Inriktning Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Ekonomisk familjerätt. Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

Jennie Nilsson

Jennie Nilsson

Administrativ chef

 

 

Wallin Advokatbyrå, Uppsala
Tel: 018-66 88 90
info@wallinadvokat.se

 

Wallin Advokatbyrå, Gävle
Tel: 026-18 88 90
info@wallinadvokat.se

Wallin Advokatbyrå, Sollentuna
Tel: 08-35 52 20
info@wallinadvokat.se

Wallin Advokatbyrå, Västerås
Tel: 021-660 88
info@wallinadvokat.se

Följ oss på: