Fastighetsrätt

Vi kan bistå med rådgivning och biträde i fastighetsrättsliga frågor, t.ex. gällande fastighetsförvärv, tvister gällande fel i fastighet, entreprenad, hyresrätt m.m.