Familjerätt

Vi har stor erfarenhet av familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, äktenskapsskillnad och bodelning m.m.  Kontakta oss om Du vill ha rådgivning eller behöver biträde i någon av dessa frågor.  Vi kan bistå med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal och liknande och vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.