Brottmål

 

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst. Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i brottmål.

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan man begära att en viss jurist förordnas som målsägandebiträde. Har man inga specifika önskemål utser rätten målsägandebiträde efter egen bedömning. Samtliga våra advokater och biträdande jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

När en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn kan tingsrätten förordna om att barnet ska få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i domstolen. Samtliga våra advokater och biträdande jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

Vi åtar oss även brottmålsrelaterade uppdrag som privat försvarare m.m.