Arvsrätt och boutredningar

Vi kan hjälpa er att upprätta bouppteckningar, testamenten, arvsskiften m.m. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och kan bistå med råd och biträde i situationer där det har uppkommit tvist gällande testamenten, arv eller liknande.