Arbetsrätt

Vi biträder företag, arbetstagare och organisationer i frågor kring rekrytering, problem under anställningens gång samt frågor kring uppsägning och avsked från anställning.