Affärsjuridik

Vi kan bistå små och stora företag med juridisk rådgivning inom de flesta verksamhetsområden. Kontakta oss om ni behöver hjälp med löpande affärsjuridisk rådgivning, upprättande och granskning av avtal, företagsöverlåtelser m.m. Vid behov samarbetar vi med revisorer och andra advokatbyråer med specialistkompetens för att erbjuda en heltäckande service.