Jenny Magnusson

Jur. Kand.

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2016

Biträdande jurist, Wallin Advokatbyrå 2017 –

Inriktning

Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Familjerätt. Affärsjuridik. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT, LRV). Tvister.

jenny@wallinadvokat.se