Hanna Söderberg

Advokat och delägare

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2007
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014

Advokat på Wallin Advokatbyrå 2014 –
Biträdande jurist på Advokat Wallin AB 2011 – 2014
Tingsnotarie på Uppsala Tingsrätt 2009 – 2011
Biträdande jurist på advokatbyrå 2008-2009

Inriktning

Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT och LRV).

hanna@wallinadvokat.se