Carl Forslund

Jur kand

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet

Wallin Advokatbyrå 2017 –

Inriktning
Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT, LRV). Affärsjuridik. Tvister.

carl@wallinadvokat.se