Angelica Dipeders

Advokat

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2007. Advokat sedan april 2018.

Wallin Advokatbyrå 2014 –
Jurist vid Polismyndigheten i Uppsala län 2007-2014

Inriktning
Brottmål (offentliga försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) Familjerätt. Migrationsrätt. Socialrätt (offentligt biträde LVU, LVM, LPT, LRV). Affärsjuridik. Tvister.

angelica@wallinadvokat.se