Anders Wallin

Advokat och delägare

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1993
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998

Wallin Advokatbyrå 2014 –
Advokatbolaget Norman Fagersand 2009-2014 (delägare)
Ahlford Advokatbyrå 2002-2009 (delägare)
Advokatfirman Wijk & Nordström 1996-2001 (delägare 1998-2001)
Advokatfirman Annika Wallin 1993-1995

Inriktning

Arbetsrätt. Affärsjuridik. Arvsrätt och boutredningar. Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde). Ekonomisk familjerätt. Tvister

anders@wallinadvokat.se