Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som kan ta hand om dina angelägenheter för den händelse du i framtiden inte längre kan ombesörja detta själv på grund av att du blir sjuk, drabbas av en psykisk störning eller liknande. Fullmakten kan gälla för såväl personliga som ekonomiska angelägenheter. Det kan exempelvis röra sig om att betala räkningar, förvalta pengar eller andra tillgångar eller ingå olika typer av avtal. Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig och det finns en hel del att tänka på inför upprättandet av denna typ av fullmakt. Vi på Wallin Advokatbyrå hjälper gärna till med att utforma en framtidsfullmakt som överensstämmer med dina önskemål. Kontakta oss för mer information och tidsbokning på 018-66 88 90.

Välkomna!